БЛОГ

Карането жаден е като карането пиян

„…когато мъжете били обезводнени, броят на „катастрофите“ нараснал с повече от 100% – били регистрирани 101 ПТП. Това число се доближава до предполагаемия брой пътни злополуки, когато се шофира под въздействието на наркотични вещества или алкохол. …шофьорските грешки в резултат на дехидратация са приблизително толкова, колкото и грешките на шофьори с 0.8‰ съдържание на алкохол в кръвта.”

Изследването е ...

Прочети повече →
0

Разяснения за роуминг-правилата

Председателя на КРС дава много важни разяснения  на правилата за роуминг, включително, че:

Роуминг услугата трябва да активираме в България, а не в чужбина. Ако активираме от чужбина, то е необходимо да се свържем със съответния оператор, който ни обслужва в България и от него  да получим паролата за активиране. Описва се и друг възможен начин.

… Правим сериозни грешки и при изчисленията ...

Прочети повече →
0

Калкулатор за 99 услуги на НАГ

“Столична община и българската геоинформационна компания Мапекс създадоха калкулатор за цените на 99 услуги предлагани от Направление „Архитектура и Градоустройство“. Вече всеки гражданин или фирма ще може да пресметне лесно и получи информация за всички разходи и такси за предлагани от НАГ услуги.

„Възможността да предвиди ясно разходите по всеки проект е от изключителна важност за всеки гражданин или фирма и с ...

Прочети повече →
0

Падане на банковата тайна за магистрати

Инспектората на ВСС иска промени на ЗСВ, според които:

  1. Магистратите да декларират съгласие за падане на банковата си тайна  в ежегодните си декларации за имущество и интереси.
  2.  Инспекторатът  да получава от БНБ наред с информацията за паричните задължения на магистратите и техните близки, но и информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както ...
Прочети повече →
0

Странно поведение на посолството на САЩ

БТА    днес   предаде    странна новина:   Посолството   на   САЩ финансира  безплатни  правни  консултации  на  всички граждани, организирани    от   кюстендилската   библиотека   и   реализирани от  правната   клиника  в   УНСС.   Библиотека,  УНСС   и  посолство работят за правни консултации. А скоро и за отглеждане на гъби 😉

Проблема ...

Прочети повече →
0

Човека и времето

Разсъждения, които ми направиха силно впечатление:

Прочети повече →
0

Швейцария променя закони, касаещи български фирми

Изменя се начина на изчисляване на гаранционната престация на данъчно задължените    лица,   които    нямат    местоживеене   или   местоседалище   в Швейцария.  

До   момента  тези   лица   дължаха   при   вписването   си   в   ДДС   регистъра гаранционна престация,  която   се   заплаща кеш или чрез издаване на банкова гаранция в Швейцария. Гаранцията бе в размер на минимум 5 000 и максимум ...

Прочети повече →
0

За действието на запорите

На  16.06.2017г.  по  т. дело № 3129/ 2015г. ВКС  се  произнесе  с  решение по  важни  въпроси  за  действието  на запорите.  Трябва  да  се  има  предвид  обаче, че това е обикновено решение по чл.290 ГПК, с което съдилищата са длъжни да се съобразяват, НО могат да постановят решение и в  друг  смисъл.  Решението  по   чл.290   ГПК   няма   силата    на   тълкувателни   решения  и ...

Прочети повече →
0

За добрия съдия

“Това, което прави от някого добър съдия или добър тълкувател на законите, е най-напред пълно разбиране  на  главния естествен закон,  наречен справедливост. Тъй като това разбиране зависи не  от  четенето  на  съчинението  на  други  хора, а  от  собствения  природен  ум на  човека  и  от способността  му  да  размишлява… Друго  нещо, което  прави  от  някого  добър съдия или добър тълкувател на  закона, е презрението ...

Прочети повече →
0

Две години давност за глобите,а не пет

Важно за гражданите – глобата не се събира, ако са изтекли две години от налагането й. При прекъсване на давността новата давност също е две години.

Това е становището на ВАС с Тълкувателно решение  № 2 от 2017 година. А тълкувателните решения “са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.” /чл.130 ал.2 от Закона за съдебната власт/.

Ето подробности за това решение на ВАС.

Прочети повече →
0
Page 1 of 7 12345...»
Author Archive