БЛОГ

Падане на банковата тайна за магистрати

Инспектората на ВСС иска промени на ЗСВ, според които:

  1. Магистратите да декларират съгласие за падане на банковата си тайна  в ежегодните си декларации за имущество и интереси.
  2.  Инспекторатът  да получава от БНБ наред с информацията за паричните задължения на магистратите и техните близки, но и информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както ...
Прочети повече →
0

Странно поведение на посолството на САЩ

БТА    днес   предаде    странна новина:   Посолството   на   САЩ финансира  безплатни  правни  консултации  на  всички граждани, организирани    от   кюстендилската   библиотека   и   реализирани от  правната   клиника  в   УНСС.   Библиотека,  УНСС   и  посолство работят за правни консултации. А скоро и за отглеждане на гъби 😉

Проблема ...

Прочети повече →
0

Човека и времето

Разсъждения, които ми направиха силно впечатление:

Прочети повече →
0

Швейцария променя закони, касаещи български фирми

Изменя се начина на изчисляване на гаранционната престация на данъчно задължените    лица,   които    нямат    местоживеене   или   местоседалище   в Швейцария.  

До   момента  тези   лица   дължаха   при   вписването   си   в   ДДС   регистъра гаранционна престация,  която   се   заплаща кеш или чрез издаване на банкова гаранция в Швейцария. Гаранцията бе в размер на минимум 5 000 и максимум ...

Прочети повече →
0

За действието на запорите

На  16.06.2017г.  по  т. дело № 3129/ 2015г. ВКС  се  произнесе  с  решение по  важни  въпроси  за  действието  на запорите.  Трябва  да  се  има  предвид  обаче, че това е обикновено решение по чл.290 ГПК, с което съдилищата са длъжни да се съобразяват, НО могат да постановят решение и в  друг  смисъл.  Решението  по   чл.290   ГПК   няма   силата    на   тълкувателни   решения  и ...

Прочети повече →
0

За добрия съдия

“Това, което прави от някого добър съдия или добър тълкувател на законите, е най-напред пълно разбиране  на  главния естествен закон,  наречен справедливост. Тъй като това разбиране зависи не  от  четенето  на  съчинението  на  други  хора, а  от  собствения  природен  ум на  човека  и  от способността  му  да  размишлява… Друго  нещо, което  прави  от  някого  добър съдия или добър тълкувател на  закона, е презрението ...

Прочети повече →
0

Две години давност за глобите,а не пет

Важно за гражданите – глобата не се събира, ако са изтекли две години от налагането й. При прекъсване на давността новата давност също е две години.

Това е становището на ВАС с Тълкувателно решение  № 2 от 2017 година. А тълкувателните решения “са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.” /чл.130 ал.2 от Закона за съдебната власт/.

Ето подробности за това решение на ВАС.

Прочети повече →
0

Анонимно сигнализираме за картели в ЕС

Европейската комисия създава възможност за подаване на анонимни сигнали за картелни споразумения на цялата територия на ЕС, в това число – за съгласуването на цени или на тръжни оферти, недопускането на продукти до пазара, неоснователното изключване на конкуренти и др. Става възможна и последваща анонимна комуникация с комисията.

   Разбира се абсолютна анонимност ...

Прочети повече →
0

За административното правосъдие в три изречения

   “Административното правосъдие се явява инструмент за една борба за налагане законния интерес и на по-слабия, интереса на малцинството спрямо силния, спрямо случайното мнозинство, една борба за зачитане на свободните и законните интереси, но при съблюдаване интереса и на общността, така както той е очертан в системата на публичното право.

   С административното правосъдие чрез органите на самата държава /съдии и съдилища/ се налага самоограничение на държавата в рамките на правото: държавата се подчинява на един съд ...

Прочети повече →
0

Измами със ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

   Преди няколко дни узнахме за пореден случай на измама чрез използване на ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО по чл.410 и сл.ГПК и тъй като чета доста неневерни коментари /включително от юристи/ си позволявам да ви представя моя анализ на казуса.

    1. Действително всеки съд би издал ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ при представена запис на заповед – чл.417 т.9 ГПК задължава съда да направи това.

   2. Обаче тази ...

Прочети повече →
0
Page 1 of 7 12345...»
Author Archive