Блог

Дух, вяра, работа!

“Две деца си приказват в корема на една бременна жена. Едното е вярващо, другото невярващо.
Невярващото дете пита другото: “Вярваш ли в живот след рождението?”
Вярващото дете отговаря: “Естествено. Всеки знае, че има живот след рождението. Ние сме тук, само за да се закалим и заздравим, за това което ни очаква.”
При това невярващото: “Това е глупаво. Няма живот след рождението. Можеш ли да си представиш, как би изглеждал един такъв живот?”

Вярващото обяснява: “Не знам всичко с детайли, но знам че ...

Прочети повече →
0

Лъжата РЕЗУЛТАТИВЕН ХОНОРАР

Основен принцип в правото е, че страната, която е загубилата делото плаща разноските, направи от другата страна. Така постановява закона.
Като разноска се приема и адвокатския хонорар, а от няколко години се допуска той да бъде РЕЗУЛТАТИВЕН: „…в абсолютна сума и/или процент върху определен интерес с оглед изхода на делото.” /чл.36 ал.4 от Закона за адвокатурата/.
Резултативния хонорар е добро решение. В началото страната плаща минимална сума, като основния й разход се дължи след спечелване на делото. Поискал ...

Прочети повече →
0

Измами с пълномощно. Решение на проблема…

ПЪЛНОМОЩНОТОмодерния начин да откраднеш много пари с един удар и без особен риск…

Все по-често се сблъсквам със случаи, когато човек е купил имот от Пълномощник на собственика и скоро след това узнава, че пълномощното било неистинско, че собственика не го е подписал – и загубва имота. И парите, защото в масовия случай упълномощения е безимотен, няма никакво имущество и купувача не може да си върне платеното.

Разбира се – дори да е купил от истински ...

Прочети повече →
0

Решение на проблема ЛЕКАРСКА ГРЕШКА

Решаването на проблема ЛЕКАРСКА ГРЕШКА може да се търси в различни направления. Едно от тях е обезщетяване на пострадалите от такива грешки. Най-бързия начин за това е чрез застраховка, като се предвиди обезщетението да се изплаща в 15-дневния срок, който е предвиден отдавна за другите застраховки. Застрахован следва да е пациента, защото така за него процедурата е по-облекчена, знае пред който да предяви иска, а и е сигурен, че е застрахован. При тази застраховка застрахователното обезщетение се изплаща ...

Прочети повече →
1

Вина при развод. Има ли, нужно ли е да се установява?

Съгласно чл.2 от ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ:

„(1) Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.
(2) За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в ...

Прочети повече →
0

НЕДЕЕСПОСОБЕН/ДЕЕСПОСОБЕН/НЕДЕЕСПОСОБЕН….

В днешно време става все по-обичайно да си говориш/работиш периодично с някой и чак след време да разбереш, че той страда от болест, която е основание за поставянето му под запрещение, пълно или ограничено. Без да си подозирал това.

Разбира се, това не е проблем в повечето случаи. Обаче има коварност, когато този човек реши да продаде имот. Защото от юридическа гледна точка той е дееспособен /не е поставен под запрещение/ и не е проблем да се ...

Прочети повече →
0

Какво трябва да знаете като свидетел?

Правата и задълженията на свидетеля са упоменати в призовката. Следва да имате предвид казаното в горната точка, както и поне още две неща:

– Според много изследвания често свидетеля говори неистини, убеден, че казва истината. Това се обяснява с психология, памет и т.н.

Затова трябва да се концентрирате върху фактите и да сте убеден, че говорите истината. Ако за нещо не сте сигурен, то трябва ясно да го обявите. Ако задаваните ви въпроси са неясни, объркващи, некоректни и ...

Прочети повече →
0

Получили сте призовка. А сега какво ?

Задължително трябва да си спомните всичко, което знаете за случая и да прегледате документите. Ако не сте призовани пред съд, то можете да се свържете с лицето, при което трябва да се явите и да насрочите срещата за друг ден и час, както и да получите допълнителна информация. Това не е упоменато изрично в закон, но не е незаконно и в практиката е допустимо с оглед по-пълноценна работа с призованото лице.

Когато обаче сте призовани пред съд ...

Прочети повече →
0

Коя институция да сезирам когато правата ми са нарушени?

Обикновено хората пускат жалби в полицията, прокуратурата, общината.

Много е важно да се знае, че независимо от работата на тези институции по жалбата, то всеки проблем е в компетентностите на различни органи.

Например в административното производство не се решава спор за собственост и ако спора е за нея, то съдът не може да го разреши, но докато негово решение в такъв смисъл влезе в сила, то минават години и години.

В наказателното производство не е ...

Прочети повече →
0

За енергийните напитки

Наскоро в НС бе внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. В него е взето отношение и относно употребата и рекламата на енергийни напитки /ЕН/, но само за лица до 18г. Напълно съм ЗА такава регламентация, но тя следва да се въведе за всички хора, а не само за децата.

Защото проучването на въздействието на ЕН върху организма все още не е приключило, а вече има изследвания, че ЕН могат да доведат до сериозни ...

Прочети повече →
0
Page 1 of 7 12345...»