Услуги

Ad Herculis columnas (лат)
До Херкулесовите стълбове (тоест: до крайна степен на нещо, до последен предел)

Вие сте енергични, борбени и духовити. Умеете да управлявате!

Фирмата Ви е успяваща, но имате проблеми, с които не можете да се справите сами …

На Вас Ви е нужен човек, който не само притежава необходимите знания и опит, но и човек, който да Ви разбере …

…. Заповядайте!

Тук Вие ще можете да разтворите и най-силно залостената  вратичка на Вашата душа, в нея ще влезе слънчев лъч и топлина, а вие ще излезете усмихнати – договорили се за крайния резултат!

 

 

 

 

Сфери на дейност:

Процесуално представителство.
Гражданско право.
Вещо право.
Търговско право.
Авторско право.
Медиация.
Икономически престъпления.