За кантората

Адвокат Димитър Караниколов

Адвокат Димитър Караниколов

Адвокат Димитър Караниколов
Роден съм в гр. Пазарджик.
От 1989г. живея и работя в София.

 

Образование:
– Магистър по право
От 1996 до 2000г. Дознател
От 2000г. работя като адвокат.
Интереси – право, маркетинг, литература.

 

 

Адвокат Иванка Георгиева Караниколова
Образование:  Магистър по право
Допълнителна специализация в областта на медиацията: Медиатор